official-7-figure-cycle-logo

Dobrodošli na spletni strani mrežnega podjetniškega in univerzitetnega inkubatorja Dobradela.si

Za ustanavljanje visoko tehnoloških podjetij so potrebni visoko izobraženi kadri in prenos znanja iz univerz v gospodarstvo. Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru tako predstavlja vez med akademsko-znanstveno sfero in gospodarstvom v Sloveniji, pospešuje promocijo podjetništva, povečuje partnersko sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem ter spodbuja spremembe na področju tehnološkega razvoja v Vzhodni Sloveniji.

Z inkubatorjem pa tudi univerza razširja študijske možnosti svojim študentom in ostalim potencialnim podjetnikom ter daje prednost uporabi oziroma komercializaciji znanj v praksi.

Živimo v 21. stoletju, kjer so glavni vzvodi konkurenčnosti postali znanje, inovativnost in nove tehnologije. Če se zavedate tega, potem Vas vabim, da se s svojim delom in znanjem vključite v Mrežni podjetniški in Univerzitetni inkubator Savinjske regije, kjer si boste skupaj z nami odprli pot do lastnega potenciala.

V Mrežnem podjetniškem in Univerzitetnem inkubatorju DobraDela.si postanejo sanje otipljiva resničnost in pristanek v realnem svetu ne bo tako trd, kot bi se vanj podali sami.

Prav tako bomo na portalu dobradela.si pogladeli kaj se nahaja znotraj novega eCommerce treninga imenovanega 7 figure cycle od gurujev internet marketinga Aidan Booth in Steve Clayton-a. Več informacij o njunem novem treningu 7 Figure Cycle si lahko ogledate na njihovi uradni spletni strani: http://www.gfkamerica.com/7-figure-cycle-review ali pa si preberete najnovejši review od GFK-ja.

Več informacij si lahko ogledate tudi v spodnjem videu: