Kje se nahajamo?

Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije se nahaja v stavbi Razvojno, inovacijskega in tehnološkega središča Savinjske regije d.o.o. (RITS d.o.o., Celje).

RITS in Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije sta del kompleksa Tehnopolisa Celje.
Tako že sama lokacija inkubatorja predstavlja ključno prednost, saj se v Tehnopolisu Celje nahajajo inovativna tehnološka podjetja in razvojne institucije, ki v povezavi z institucijami znanja in s tehnološkimi centri predstavljajo ključno razvojno in inovacijsko infrastrukturo pri razvoju novih podjetniških idej ter s tem hitrejši razvoj Savinjske regije, kot tudi celotne vzhodne kohezijske regije. Regionalni mrežni network, ki se ustvarja je izrednega pomena za pred-inkubacijsko dobo projektov (podjetij) v vseh spin-off inkubatorjih tudi v EU in v svetu.
Inkubator razpolaga z 2.600 m² proizvodnih, poslovnih prostorov in predavalnic. Vsi poslovni prostori so moderno opremljeni z vso potrebno infrastrukturo.

Podjetja in institucije v RITS-u se povezujejo s poslovnimi partnerji z zahoda, hkrati pa želijo širiti svoje trge proizvodov in storitev v regije JV Evrope. RITS in Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije sta del kompleksa Tehnopolisa Celje. Tehnopolis Celje – novo tehnološko mesto je celovit, integralni in multidisciplinarni projekt, ki ima zastavljenih 7 ključnih podprogramov: Tehnološki park, Mednarodna univerza, Študentski kampus, Okoljski in energetski inženiring, Center nove bivalne kulture, Multikulturno središče JV Evrope in Investicijsko središče JV Evrope. Tehnopolis Celje – Tehnološko mesto je prioritetni regionalni projekt Savinjske regije, ki vzpostavlja tehnološko razvojno strukturo in strukturo za razvoj človeškega kapitala regije.

V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Savinjske regije imamo prostora in pisarn za nove člane dovolj, saj se v okviru Tehnopolisa Celje gradijo nove stavbe, ki bodo omogočale sprejem novih članov in širjenje podpornega podjetniškega okolja. Tehnološki park Celje, ki bo dokončan do leta 2016, bo na 50.170 m² površin v 12 objektih gostil tehnološka podjetja, razvojne institucije, tehnološke centre in centre znanja iz Slovenije, Evrope in sveta.